Luna 2023 logo 01

اعتبار هدیه   ۰ تومان

Hausbrandt | هاسبرانت

برند معتبر از شهر بندری تریسته در شمال ایتالیا. هاسبرانت از سال 1892 قهوه‌های بسیار با کیفیتی را تولید می‌کند. نکته‌ای که هاسبرانت را از دیگر کمپانی‌های قهوه در ایتالیا متمایز می‌کند ترکیب روش‌های رست قدیمی در کنار تکنولوژی مدرن است.