فروشگاه لونامارکت LunaMarket
Search

اعتبار هدیه   ۰ تومان

Corsini | کورسینی

در قلب شهر توسکانی ایتالیا و در سال 1950 کورسینو کورسینی یکی از بزرگترین کارخانه‌های رست و فرآوری قهوه را تاسیس کرد. کورسینی برای به دست آوردن نتایج بهتر در رست قهوه و کاراکتر‌های طعمی بیشتر دستگاه‌های پیشرفته و خلاقانه‌ای را به صنعت قهوه معرفی کرد که الگوی بسیاری از کمپانی‌های دیگر شد.